I Finja Prefabs satsning för klimatpositiva betongstommar väljer företaget att teckna avtal med leverantörer som har fokus på hållbarhet. I den färdplan som tagits fram ingår att minska företagets CO2-avtryck med 50% inom tre år. För att nå detta tuffa klimatmål krävs omfattande åtgärder. Företaget har redan vidtagit flera åtgärder för att minska sitt klimatavtryck och detta är ytterligare ett steg i rätt riktning.

Finja Prefab har tecknat ett avtal med Europas grönaste armeringsleverantör, Celsa Steel Service AB, och gemensamt arbetar företagen för att minska sina klimatavtryck. Genom detta samarbetsavtal sänker Finja Prefab sitt CO2-avtryck med 20% redan nu med första leveransen och detta gäller naturligtvis för alla företagets betongstommar. Med ny armeringsleverantör kan Finja Prefab även revidera sina EPD:er, miljövarudeklarationer.

– Vi är glada över att kunna knyta miljömedvetna leverantörer till oss. För att vi ska nå de tuffa klimatmål vi själva satt upp är det viktigt att också vara noga med vilka leverantörer vi väljer, säger Kaj Grönvall, vd Finja Prefab. Genom att välja leverantörer med omsorg har vi redan nu kommit en bra bit på vägen mot vårt mål att minska vårt CO2-avtryck med 50%.

Finja Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör vilket innebär att våra produkter är närproducerade då vi har produktionsanläggningar runt om i Sverige.