Nu publicerar Finja Prefab sina uppdaterade EPD:er (miljövarudeklarationer). I dessa visar Finja Prefab en sänkning av sitt klimatavtryck med i genomsnitt 26% jämfört med tidigare EPD:er daterade 2018-12-19. Till grund för uppdateringen ligger företagets långsiktiga arbete med miljö- och kvalitetsfrågor samt de senaste satsningarna för minskad miljöpåverkan, för att kunna erbjuda klimatpositiva betongstommar.

Med åtgärder så som receptoptimering av betongtillverkningen samt tecknandet av avtal med leverantörer som har ett tydligt hållbarhetsfokus har man uppnått en avsevärd sänkning av företagets CO2-avtryck. Detta visar de nya EPD:erna för Finja Prefabs betongstommar. 

– Vårt tuffa och ambitiösa mål att halvera vårt klimatavtryck på tre år har redan kommit en bra bit på vägen, visar våra nya EPD:er. Att vi nått så här långt redan är vi oerhört stolta över. Detta ger oss ett kvitto på att vi är på rätt väg och vi fortsätter att jobba vidare med vårt förbättringsarbete kring hållbarhet och minskad miljöpåverkan i produktens hela livscykel, säger Kaj Grönvall, vd Finja Prefab.

Miljövarudeklarationerna ger oss en möjlighet att utvärdera våra produkters klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Våra produkter används ofta till byggnader som skall miljöcertifieras enligt olika standarder och våra EPD:er möjliggöra detta för våra kunder. EPD:erna har kvalitetsgranskats och godkänts av en oberoende verifiering, vilket säkerställer att data har beräknats på ett standardiserat sätt. EPD-systemet är internationellt och tillämpas av organisationer runt om i världen som på ett trovärdigt och transparent sätt redovisar produkters miljöinformation. Finja Prefabs EPD:er finns registrerade hos Environdec Sverige.

Finja Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör vilket innebär att våra produkter är närproducerade då vi har produktionsanläggningar runt om i Sverige.