Idag har K-Fastigheter tecknat ett avtal om att förvärva Finja Prefab AB, med tillträde den 25 januari 2021. Avtalet innebär att företaget kommer drivas vidare i samma entreprenöriella anda tillsammans med befintlig personal under ledning av K-Fastigheter. Därtill ingår Finja Prefabs sex verksamhetsfastigheter runt om i Sverige samt förvärv av byggrätter i centrala Hässleholm.

Finja Prefab AB, ett dotterbolag inom Finjakoncernen, är en av Sveriges främsta aktörer inom prefabricerad betong och är en komplett stomentreprenör. Finja Prefab bygger och utvecklar framtidens flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med olika stomkoncept. Hållbarhet och klimat är strategiska prioriteringar för Finja Prefab och som första stomentreprenör kan företaget sedan ett år tillbaka erbjuda klimatpositiva betongstommar.

– Jag ser fram emot att få vidareutveckla och fortsätta Finja Prefabs tillväxtresa tillsammans med K-Fastigheter. Vi har genom åren byggt upp en stark organisation och tagit en ledande marknadsposition. Med vårt hållbarhetsfokus jobbar vi för en lönsam och hållbar tillväxt där K-Fastigheter kommer att vara en viktig del. Tillsammans kommer vi att hitta nya möjligheter att stärka vårt erbjudande ytterligare som komplett stomentreprenör, säger Kaj Grönvall, VD Finja Prefab.

K-Fastigheter är ett fastighetsbolag med fokus på att förvärva, bygga och förvalta fastigheter i Öresundsregionen, västra Sverige samt Mälardalsregionen. För K-Fastigheter innebär förvärvet av Finja Prefab att företaget kan säkra sin tillgång på stomlösningar och komponenter för sina framtida koncepthus i Sverige och Danmark.

– Förvärvet av Finja Prefab är en viktig del i K-Fastigheters fortsatta tillväxtresa och vår strategi att bygga kostnads­effektiva egenutvecklade koncepthus i Sverige och Danmark. Betongelement är kritiska delar i våra koncepthus och står för en betydande del av den totala investeringen. Med nuvarande och kommande volymer måste vi ha kontroll över en större del av produktionskedjan för att kunna säkerställa leveranskapacitet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Finja Prefab är välskött bolag som jag haft förmånen att växa upp med. Precis som för K-Fastigheter startade Finjas historia i Hässleholm. Finja Prefab levererar ett stabilt kassaflöde och bra resultat samt har en tydlig ambition att reducera sin miljöpåverkan, bland annat genom klimatanpassade betongstommar, säger Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB.

Finjakoncernen består av flera olika bolag där Finja Prefab och Finja Betong är två av de marknadsledande bolagen inom sina respektive branscher. Försäljningen av Finja Prefab innebär att Finja nu får möjlighet att fokusera och satsa ytterligare på Finja Betong, som tillverkar och levererar byggmaterial för murat och putsat byggande. Även Finjas andra affärsområden inom industri och fastigheter kommer att få ett större fokus och möjlighet till vidare tillväxt. Inget annat bolag inom Finjakoncernen omfattas av förvärvet.

– Med dagens affär lämnar jag över stafettpinnen till en ny ägare som kan ge Finja Prefab en ännu större utväxling. Tillsammans kommer de att fortsätta att bygga lönsamma och hållbara hem. Jag är övertygad om att K-Fastigheter kommer att ta väl hand om Finja Prefab, dess kunder och alla våra medarbetare. Nu ser vi fram emot att fortsätta utveckla och stärka Finjakoncernen för vår framtidsresa, säger Gull-Britt Jonasson, VD Finja AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kaj Grönvall, VD, e-post: , telefon: 0702-667 179

Jacob Karlsson, VD, e-post: , telefon: 0738-219 626