Kontorsbyggnaderna Rosenborg 3 och 4 i Frösunda vann årets miljöpris vid Betonggalan 2014. Byggnaderna, som siktar på den högsta miljöcertifieringen i LEED-systemet, har färgglada och miljösmarta väggar från Finja.

Rosenborg 3 och 4 har stommar av Finjas prefabricerade Sandwichväggar, matrisgjutna sinuskorrigerade bröstningselement med vitcement samt radialelement med vitcement. Byggnadens arkitektoniska utformning skiljer sig från de övriga kontorshusen med sin vågmönstrade fasad, grå kulör och glasytor som bryter av. Kortsidorna består av ingjutna keramikplattor i starka kulörer.

Byggnaderna har en stark grön profil, vilket innebär att stor vikt läggs på materialval, energiåtgång etc. Målsättningen är att de miljöcertifieras enligt LEED-systemets högsta klass, Platina, vilket innebär att det blir det andra projektet i Sverige som uppnår denna klass.