Nya hållbara satsningar finns med i Finja Betongs och Finja Prefabs Hållbarhetsrapporter för 2018. Hos Finja finns ett naturligt engagemang för hållbarhetsfrågor och att satsa på miljö och framtid är en självklarhet. Finja fortsätter att investera i energieffektivare uppvärmning, utbyggnationer och uppdateringar av anläggningar samt satsningar på fossilfri tillverkning. Kortare transportsträckor och effektivare logistik främjar både företagets kunder och miljön.

Utöver redan nämnda satsningar har företagen under 2018 presenterat EPD:er för flera av sina produkter.

Betong är ett beständigt material med lång livslängd. När Finja tar fram produkter behöver det ske med tanke på framtiden och man arbetar för långsiktiga och värdeskapande relationer med kunder, leverantörer, medarbetare och samhället i stort.

– Finja är ett familjeföretag och hållbarhetsfrågor ligger oss därför varmt om hjärtat. Vi ser till kommande generationer och när vi nu har våra hållbarhetsrapporter klara kan vi konstatera att vi tagit flera viktiga steg framåt under 2018. Vi är stolta över våra medarbetare som dagligen jobbar för att nå våra mål som vi presenterar i hållbarhetsrapporterna, säger Veronica Jensen, pressansvarig på Finja.

Inom Finja finns ett långsiktigt hållbarhetsarbete vilket omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Finja följer ILO:s kärnkonventioner och FN:s Global Compact.