Nytt kvarter växer fram i centrala Malmö med Finja Prefab som stomentreprenör till bostadshuset Neptuni Brygga. Projektet ingår som en del i nya Kv. Triton i Malmö. Vår kund Veidekke är totalentreprenör för projektet som innefattar ett bostadshus i 10 våningar med 42 lägenheter samt vård och trygghetsboende på de nedersta våningarna. Finja Prefab uppför betongstommen och gjuter i detta projekt även plattbärlaget.

I erbjudandet att vara en komplett stomentreprenör ansvarar Finja Prefab för hela processen från projektering och tillverkning till färdigt montage. Våra engagerade projektörer skräddarsyr och detaljutformar projektet med optimerade konstruktionslösningar.

Montagestart av Finja Prefabs betongstomme blir i början av 2021.

Förutom bostadshuset kommer även det nya kvarteret att rymma kontorslokaler samt vård- och trygghetsboende. Området ligger precis vid Malmö Saluhall, mellan gamla Väster och Västra Hamnen och är präglat av kanalerna och varvsmiljön. Lantmännen äger fastigheten och kommer att använda största delen av kontorsbyggnaden och förvalta bostäderna.

– Vi är glada för att vårt stomkoncept Hållbara hem är en del av den nya stadsdel som växer fram här och som präglas av sin närhet till både city och havet, med en skön blandning av byggnader, verksamheter och människor. Med vårt stomkoncept för bostäder får kunden en hållbar och energieffektiv betongstomme med minimalt underhållsbehov, säger Kaj Grönvall, VD Finja Prefab.

Finja Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör vilket innebär att våra produkter är närproducerade då vi har produktionsanläggningar runt om i Sverige. Vi erbjuder nu också våra kunder klimatpositiva betongstommar.