På området Kallebäcks Terrasser i Göteborg växer en helt ny stadsdel fram. Här bygger Wallenstam bostäder, arbetsplatser, restauranger, butiker, skola och förskolor. Finja Prefab kommer att leverera betongstommen till Kv. 7 Kedjan som är en av etapperna med bostadshus. Projektet omfattar sex huskroppar med 190 lägenheter, 4 lokaler samt parkeringsgarage. Husen är ritade av Liljewall arkitekter. Kvarteret består bland annat av ett rundat hörnhus med takterrass. Betongstommen från Finja Prefab monteras av Finja Prefabs egna montörer och beräknad montagestart är under hösten 2021.

Finja Prefab har tidigare levererat betongstommen till Kv. 9 Terrassen i samma område. Kv. 9 omfattade 165 hyresrätter. Vår kund Wallenstam var mycket nöjda med denna första etapp och montaget av betongstommen från Finja Prefab till Kv. 9 stod klart i juni 2020.

Totalt sätt kommer hela det nya området, Kallebäcks Terrasser, att bli en levande stadsdel med totalt 1800 lägenheter och ca 20 000 m2 lokalyta med både skola och förskola. De första lägenheterna ska stå färdiga till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

– Med en betongstomme från Finja Prefab får kunden en hållbar och säker stomme. Vi tackar Wallenstam för förtroendet att få leverera betongstommar till fler kvarter på Kallebäcks Terrasser. Med vårt stomkoncept för bostäder kan projektet, enligt krav, också byggas enligt Miljöbyggnad Silver, säger Kaj Grönvall, VD Finja Prefab.

    Finja Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör vilket innebär att våra produkter är närproducerade då vi har produktionsanläggningar runt om i Sverige. Vi erbjuder nu också våra kunder klimatpositiva betongstommar.