På Marinmuseum Karlskrona står sedan i juni en världsunik ubåtshall klar. Två svenska ubåtar från tidigt respektive sent 1900-tal har byggts in i en gigantisk betongsal som smidigt följer ubåtarnas konturer. Det är den största specialanpassade U-båtsbyggnaden som har byggts sedan skeppet Wasa fick sin utställningssal. Alla de olikformade, prefabricerade elementen som krävdes för att bilda den imponerande och asymmetriska salen, har Finja levererat. Statens fastighetsverk beställde projektet där PEAB har varit entreprenör.

Arkitekten Björn Malmström har hämtat inspiration från marinens formvärld med skarpa kanter och plana ytor. Utmaningen var enligt honom att hitta ett formspråk som passade in i den befintliga miljön och som fick plats på den lilla ytan bredvid Marinmuseet. Resultatet blev en ubåt i en ubåt, en unik konstruktion av Finjas prefabricerade, betongelement, monterade mellan stålramar.

För Finjas del har utmaningen varit den asymmetriska formen. Varje element är unikt, vilket kräver extremt mycket formbyggande. Sex meter långa, fasettformade element passas in i ramarna som består av idel vinklar och vrår. Totalt levererade Finja 162 olika element som sammanlagt väger 996 ton.

– Jag är mycket imponerad av kvalitén på elementen, den plana ytan och finishen, säger Martin Nieman platschef på PEAB.

För att likna väggen i ett bergsrum rollades elementens insida till en grov struktur. Det gör att det ser ut som den torrdocka där båtarna en gång byggdes.

– Att man kan åstadkomma asymmetriska former och samtidigt skapa ett så vackert uttryck, visar att betongen är väldigt användbar och lämpar sig för i princip vilka kulturbyggnader som helst, säger Gull-Britt Jonasson VD på Finja.

De två ubåtar som haft turen att få evigt liv på Marinmuseum Karlskrona är Hajen 1 och HMS Neptun. Hajen 1 byggdes 1904 och var Sveriges första ubåt. Neptun som var ett under av högteknologi när hon kom 1980, deltog i jakten på U-137 ett år senare. Men nu har alltså de båda båtarna fått nya liv som museiföremål.