Finja arbetar kontinuerligt med målet att all tillverkning ska bli fossilfri. När vi nu presenterar våra hållbarhetsrapporter för Finja Betong och Finja Prefab kan vi konstatera att vi tagit ytterligare steg mot vårt mål.

Betong är ett material med lång livslängd. När vi tar fram våra produkter behöver det ske med tanke på framtiden. I ett redan beständigt material bygger vi in värderingar som ska räcka länge. Finja arbetar för långsiktiga och värdeskapande relationer med våra kunder, leverantörer, medarbetare och samhället i stort.

– Som svenskt familjeföretag jobbar vi långsiktigt för en hållbar verksamhet med lokal förankring på marknaden. Vi är stolta över våra medarbetare som dagligen jobbar för att nå våra mål som vi presenterar i hållbarhetsrapporterna, säger Veronica Jensen, pressansvarig på Finja.

Inom Finja har vi ett långsiktigt hållbarhetsarbete vilket omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspek­ter. Vi följer ILO:s kärnkonventioner och FN:s Global Compact.