Ställverk
– Säkra och nyckelfärdiga byggnader

Vi levererar nyckelfärdiga byggnader för kraftanläggningar. Med vårt helhetskoncept förenklar vi för dig och tar hand om hela processen. Av erfarenhet vet vi att inget projekt är det andra likt och vi erbjuder att tillsammans hitta rätt lösning för dig. Vi tillhandahåller allt du behöver för ditt byggnadsprojekt.

När säkerheten är viktigast

Våra ställverksbyggnader uppfyller högt ställda säkerhetskrav och är brandklassade. De robusta, isolerade sandwichväggarna tillsammans med säkerhetsklassade dörrar, gör också byggnaden inbrottssäker. Betongstommen med inbyggda tryckavlastningsluckor som öppnas vid övertryck, bidrar till att ställverksbyggnaden klarar explosionslaster.

Lång livslängd med stabil betongstomme

Våra betongstommar består av standardiserade komponenter som ger ett snabbt byggande där alla delar monteras på kort tid till en komplett stombyggnad. Det skapar många möjligheter och ni får en stabil stomkonstruktion med minimalt underhåll, som är energieffektiv med låga U-värden och som uppfyller höga miljökrav. Den korta och effektiva byggtiden i kombination med våra snabbuttorkande komponenter ger en kortare tid på arbetsplatsen och mer förmånlig totalekonomi för det färdiga ställverket. Vi bygger säkra och hållbara byggnader.

Kontakta oss

Vi hjälper gärna dig med mer information. Här hittar du kontaktuppgifter.

Referensprojekt

Här ser du några av våra tidigare projekt inom ställverk, klicka på bilden för att läsa mer. Klicka här för att se alla våra referensprojekt. 

VI HJÄLPER DIG!

Klicka på respektive region för att komma i kontakt med våra säljare. 

Region Syd

Region Väst

Region Öst