Under 2019 fortsatte Finja Prefab att ta nya steg inom hållbarhet, socialt ansvar och arbetsmiljö. Det finns ett stort engagemang för framtiden och genom hållbarhetsrapporterna kan vi tydligt se resultaten av de investeringar som gjorts.

Finja Prefab kan nu som första stomentreprenör erbjuda klimatpositiva betongstommar. Genom miljövarudeklarationer (EPD:er) förstår man hur produkterna påverkar klimatet ur ett livscykelperspektiv. Förbättringarna som bolaget gjort under året avseende armering, bindemedel och avfall kommer att medföra att uppdaterade EPD:er visar ett minskat CO2-avtryck på omkring 25%. Målet är att minska bolagets CO2-avtryck med 50 % på tre år och man har redan kommit en bra bit på väg under 2019.

Finjas satsning på Hållbar-IT har sparat 165 000 kg avfall och 9 599 kg koldioxid genom återvinning och återproducering av telefoner och datorer. Utöver det har vi påbörjat en digital resa som resulterat i det senaste inom produktionsutrustning.

En trygg och säker arbetsmiljö är högsta prioritet och därför har kompetensutveckling inom säkerhet prioriterats under året. Sponsring är också ett sätt för bolaget att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. År 2019 hade man sponsrat organisationen Hand in Hand i över 10 år.

– Vi är stolta över våra satsningar som värnar om en hållbar framtid, speciellt stolta över att vi som första stomentreprenör kan erbjuda klimatpositiva betongstommar. För oss är det naturligt att arbeta med att minska vår miljöpåverkan. Det ska bli spännande att följa utvecklingen under 2020, säger Kaj Grönvall, VD, Finja Prefab.

Inom Finja finns ett långsiktigt hållbarhetsarbete vilket omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Finja följer ILO:s kärnkonventioner och FN:s Global Compact.

Finja Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör vilket innebär att våra produkter är närproducerade då vi har produktionsanläggningar runt om i Sverige.