Just nu pågår den största investeringen i Finja Prefabs historia. Efter att vi 2013 lanserade vårt bostadskoncept ”Hållbara hem” har vi sett en stark efterfrågan på våra betongstommar för bostäder i Mälardalen. Därför investerar Finja Prefab nu stort i fabriken i Katrineholm. Vi har under sommaren rivit befintliga äldre byggnader och kommer under hösten att uppföra nya, moderna produktionslokaler som ska utrustas med det senaste inom digital produktionsutrustning. I nästa fas kommer detta att möjliggöra en dubblering av vår produktionskapacitet. Vi investerar även i ny värmekälla genom att ansluta fabriken till befintligt fjärrvärmenät.

– Vi tror på ett fortsatt behov av byggnation i Mälardalen och därför är denna satsning viktig för oss för att kunna möta efterfrågan på vårt bostadskoncept. Investeringen gör även att vi kommer ett steg närmare vårt mål att ha en fossilfri tillverkning, säger Kaj Grönvall, VD Finja Prefab.

Finja har under våren även tecknat ett optionsavtal med Katrineholms kommun för att köpa mer mark i anslutning till vårt nuvarande fabriksområde. Det medför att vi kan optimera logistiken på området och har möjlighet att ytterligare expandera framöver.

– Vi har under året haft ett bra och nära samarbete med Katrineholms kommun vilket har bidragit till att vi har valt att satsa på vår Katrineholmsanläggning som centralort för våra leveranser i Mälardalsområdet, fortsätter Kaj Grönvall.

Finja Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör vilket innebär att all vår tillverkning är närproducerad.