En byggnads material har självklart betydelse för brandsäkerheten och sett ur detta perspektiv är betong ett utmärkt val då materialet varken brinner eller avger rök eller giftiga gaser.

En stomme av betong smälter inte heller och behåller därmed sin bärande kapacitet även vid eldsvåda. Materialet skyddar på så sätt liv och underlättar brandkårens släckningsarbete.

Samtliga egenskaper kopplade till brand består under hela betongbyggnadens livslängd och detta utan löpande underhåll och utgifter.

På branschorganisationen Svensk Betongs webbplats finns en både tydlig och informativ faktasammanställning av dessa och övriga för materialet unika egenskaper.