Som en följd av ägarbytet i början av året, byter nu Finja Prefab AB namn. Det nya företagsnamnet är K-Prefab AB. 

Vid årsskiftet 2020-2021 blev K-Fast Holding AB nya ägare till Finja Prefab AB. Företaget informerar nu sina kunder om att man byter namn och logotype, men att ingenting annat är nytt.

K-Prefab kommer att vara samma pålitliga partner och stomleverantör som tar ansvar för hela processen. K-Prefabs affärsmodell är att sälja, driva och ansvara för projekten hela vägen, från idé till färdig stomme. 

 – Vi har förberett oss sedan årsskiftet och växlat upp vår organisation för att kunna ta hand om alla våra kunder och samarbetspartner. För vi ska fortsätta växa och bli ännu bättre på det vi redan är bra på, säger Kaj Grönvall, VD K-Prefab  

Som K-Prefab kommer man fortsatt att ha anläggningar runt om i landet, vilket betyder att all tillverkning av betongstommar är närproducerad. Med kompletta organisationer i varje region är man tillgänglig med ett starkt engagemang på den lokala marknaden. 

Hållbarhet och klimat är strategiska prioriteringar för K-Prefab och man kommer fortsatt att arbeta dedikerat med att minska sin miljöpåverkan och därmed sitt klimatavtryck.  

 

K-Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör med åtta produktionsanläggningar runt om i Sverige. K-Prefabs fokus på miljömässigt hållbara betongstommar har vunnit marknadens erkännande och verksamheten är certifierad enligt ISO 14001. Våra engagerade och kompetenta medarbetare är vår främsta tillgång i en effektiv organisation som säljer, projektleder, projekterar, tillverkar och slutligen monterar våra betongstommar. Bolaget sysselsätter omkring 550 anställda och omsättningen uppgår till över 1 miljard kronor. 

 Kaj Grönvall

VD