Hållbarhet och klimat är strategiska prioriteringar för Finja Prefab. När man för ett år sedan lanserade erbjudandet om klimatpositiva betongstommar sattes också tuffa klimatmål för verksamheten. Målet var att minska CO2-avtrycket med 50% på 3 år. Nu summerar vi året som gått sedan vår lansering och vad vi åstadkommit så här långt.

Vi arbetar kontinuerligt med åtgärder för att minska klimatavtrycket. De klimatåtgärder vi hittills genomfört är bland annat förändringar i våra processer vid tillverkning samt översyn av ingående komponenter och råvaror i våra produkter. Vi har dessutom genomfört receptoptimeringar för vår betongtillverkning. Granskning av våra leverantörer är gjord vilket resulterat i att vi genomfört några byten. Ett exempel är att vi tecknat avtal med Europas grönaste armeringsleverantör, Celsa.

I maj i år publicerades våra uppdaterade EPD:er (miljövarudeklarationer) och med de åtgärder som så långt vidtagits, kunde man se en avsevärd sänkning av företagets CO2-avtryck, med i genomsnitt 26% jämfört med tidigare EPD:er daterade 2018-12-19.

Efter att EPD:erna publicerats har vi fortsatt vårt förbättringsarbete. Vi arbetar till exempel med att minimera spill i tillverkningsprocessen. Ett av våra hållbarhetsprojekt är att återanvända den restbetong man får vid gjutning av element. Betongen hälls i gjutformar som när de är fulla blir ett betongblock som till exempel kan användas för att avskilja bulkmaterial i olika typer av miljöer.

I den fortsatta utvecklingen av receptoptimeringen har vi fokuserat på att minska andelen cement i betongen, till förmån för annat bindemedel i form av masugnsslagg.

Flera investeringar är på gång för att ytterligare sänka CO2-avtrycket. Exempel på dessa är återvinningsprojekt, fossilfri energi i fabrikerna, tjänstebilspolicy som styr mot hybrid och el-bilar.

För att kunna erbjuda klimatpositiva betongstommar, klimatkompenserar vi där våra egna åtgärder inte räcker fullt ut för att bli klimatpositiva. Läs gärna mer om detta på vår hemsida.

– Vi är stolta och glada över alla de åtgärder, för en hållbar utveckling, som vi åstadkommit och planerar att genomföra inom den närmsta tiden. Det är också roligt att många utav våra kunder uppskattar våra satsningar på klimatpositiva betongstommar, säger Kaj Grönvall, VD Finja Prefab.

Vi har under året, sedan vi lanserade klimatpositiva betongstommar, sålt ett antal stomprojekt som har byggts eller kommer att byggas med klimatpositiv betongstomme. Målet är att fortsätta denna utveckling för en grönare och hållbar framtid, tillsammans med våra kunder.

Finja Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör vilket innebär att våra produkter är närproducerade då vi har produktionsanläggningar runt om i Sverige. Vi erbjuder nu också våra kunder klimatpositiva betongstommar.