Finja Prefab har tecknat ett treårigt ramavtal med Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö gällande uppförande utav nya ställverksbyggnader till Eskilstuna- och Strängnäs kommun. Avtalet innefattar nyckelfärdiga kontrollbyggnader i prefabricerad betong i två möjliga utföranden. I projektet ingår projektering, elementproduktion, platsbyggda bottenplattor, montage av element och stomkomplettering samt målning in och utvändigt. Planerna är att det kommer att byggas 3-5 byggnader per år. Första projektet påbörjas i september 2019.

– Med Finja Prefabs helhetskoncept för kraftanläggningar får man säkra och nyckelfärdiga ställverksbyggnader. Våra ställverksbyggnader av betong är robusta och tåliga med litet underhållsbehov och de kan byggas i olika brandklasser, säger Kaj Grönvall, vd Finja Prefab.

Finja Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör vilket innebär att våra produkter är närproducerade då vi har produktionsanläggningar runt om i Sverige.