Att åka skateboard är mer inne än någonsin. Unga som gamla entusiaster lockas av flugan som med åren blivit en etablerad idrott. Därför har Finja tagit fram prefabricerade betongramper som gör det lätt och snabbt att sätta upp en skatepark, såväl mitt i en stadskärna som i ett befintligt parkområde.

Finjas koncept är att man ska kunna utforma sin park exakt efter de förutsättningar som finns, och framför allt, utifrån användarnas önskemål. Därför är betongramperna formade som pusselbitar som kan sättas ihop precis som man vill. De kan också enkelt byggas om och byggas till. På så sätt kan man lätt förändra rampen och låta den växa med uppgiften.

Finja har nyligen levererat skateparker till Mjölby, Motala och Lönsboda. De är alla tre väldigt olika i sina utföranden, och goda exempel på flexibiliteten hos Finjas betongramper. I Mjölby valde man att nyanlägga helt. I Motala monterades parken utanför en simhall, på en gammal cykelparkering, och i Lönsboda ville man ha flera funktioner i en. Där önskade man sig nämligen en cykel-och gångbana som också skulle fungera som skatepark. Resultatet blev mycket lyckat och parken används flitigt av Lönsbodabor i alla åldrar. En av användarna är Nova 11 år.

– Den är väldigt bra att åka i. Det finns mycket plats för många. Skateparken betyder mycket för mig. Innan satt alla inne på sitt rum och spelade på datorn. Nu är alla ute, säger Nova.

Finjas betongramper kan också användas som utomhusmöbler i parker och på torg. Fyrkantiga block och limpformade skapelser blir bord och stolar när de inte används av skateare. Tack vare betongens styrka blir möblerna i princip outslitliga. De kan även färgas in i olika färger och förses med vacker ljussättning. Med dessa flexibla ramper får man in sköna viloplatser – och liv och lust i centrum.

– Tack vare att ramperna är så tysta är det möjligt att montera dem nära bostäder och mitt inne i en stadskärna. Det här är ett sätt att göra våra urbana miljöer mer levande och välkomnande för människor i alla åldrar, säger Gull-Britt Jonasson VD på Finja.