Finja får uppdraget när Skanska Sverige AB ska bygga 130 lägenheter på höjdarläge i Göteborg. Projektet som går under namnet kvarteret Domherren – Johanneberg har ett ordervärde på cirka 90 miljoner kronor och blir Finjas hittills största order.

Kvarteret Domherren består av bostäder i tre hus, två niovåningshus och ett högrest sjuttonvåningshus med handel i bottenvåningen på samtliga hus. Totalt sett 130 stycken lägenheter och cirka 3500 kvadratmeter handels- och kontorsyta som andas framtid och innovation. Projektet byggs helt och hållet med Finjas nya bostadskoncept, Hållbara hem. Montaget påbörjas fjärde kvartalet 2015 och beräknas ta drygt 250 dagar.

Området är beläget vid korsningen Eklandagatan/Viktor Rydbergsgatan i Övre Johanneberg cirka tre kilometer söder om Göteborgs centrum. Platsen utgör en tydlig entrépunkt till Övre Johanneberg från söder.