Finjas nya system gör det möjligt att förbereda betongstommar för montering av fasadputssystemet Iso-Plus. Redan vid tillverkning på fabrik förses elementen med infästningspunkter som gjuts in i betongen. Arbetet med fasadputssystemet går sedan både snabbare och enklare samtidigt som arbetsmiljön förbättras.

För att fästena ska kunna gjutas in skruvas de igenom isoleringen, som läggs ovanpå den nygjutna betongen. När betongelementen, med första skiktet isolering på plats, anländer till byggarbetsplatsen kan således monteringen av Iso-Plus påbörjas omgående och resultatet blir ett snabbmonterat och hållbart fasadputssystem som står sig i ur och skur.

Isolering för alla behov
Iso-Plus Prefab är anpassat för 100–250 mm isolering, vanligtvis fördelad på två skikt. Vid behov kan det första skiktet bestå av en annan typ av isolering med högre värde än det påföljande och önskas ytterligare förenkling av arbetet kan även både mineralull och nät monteras i förväg på fabrik.