K-Prefab AB har förvärvat GH Sydgolv AB, en specialist på golvavjämning. GH Sydgolvs verksamhet stärker K-Prefabs erbjudande till sina kunder. GH Sydgolv omsätter ca 50 mkr på årsbasis med ett 20-tal anställda. 

Med GH Sydgolvs verksamhet utökar K-Prefab sitt erbjudande som en komplett stomentreprenör. K-Prefabs förspända massiva betongbjälklag utgör kärnan i stomkonceptet för Hållbara hem. Genom förvärvet möjliggörs utökande av erbjudandet till kunderna då även golvavjämning kan tas med.

– Vi har anlitat GH Sydgolv i flera av våra projekt och är imponerade av deras engagemang och kvalitetstänk. Förvärvet av GH Sydgolv passar bra in i vår strategi att bli en mer komplett partner till kunder som beställer stommar, montage och relaterade tjänster. GH Sydgolv kommer att utgå från sin bas i södra Sverige och jag bedömer att deras kunskap och nätverk kommer att göra oss bättre i hela vår verksamhet. Jag ser fram emot att välkomna nya medarbetare i början av 2022, säger Kaj Grönvall, VD för K-Prefab AB.

K-Prefab AB köper 100 procent av aktierna i GH Sydgolv AB. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. Bolaget kommer att bedriva sin verksamhet under nuvarande namn och med nuvarande VD, Michael Hallberg.

– Vi ser fram emot att bli en del av K-Prefab och att utveckla det samarbete som finns med nuvarande kunder. Som en del av K-Prefab har vi också möjlighet att få nya kunder och projekt i södra Sverige samt bidra med vår kunskap och erfarenhet som kan utveckla K-Prefabs erbjudande, säger Michael Hallberg, VD för GH Sydgolv.

K-Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör med åtta produktionsanläggningar runt om i Sverige. K-Prefabs fokus på miljömässigt hållbara betongstommar har vunnit marknadens erkännande och verksamheten är certifierad enligt ISO 14001. Våra engagerade och kompetenta medarbetare är vår främsta tillgång i en effektiv organisation som säljer, projektleder, projekterar, tillverkar och slutligen monterar våra betongstommar. Bolaget sysselsätter omkring 550 anställda och omsättningen uppgår till över 1 miljard kronor. 

Sedan 2021 är verksamheten en del av K-Fastkoncernen.

Kaj Grönvall
VD