Finja Prefab arbetar långsiktigt med miljö- och kvalitetsfrågor, dels för att kontinuerligt minska miljöpåverkan och dels för att producera produkter med hög kvalitet. För att ytterligare stärka vårt arbete har vi tagit fram miljövarudeklarationer, EPD:er, för våra betongelement. Miljövarudeklarationerna ger oss en möjlighet att utvärdera våra produkters klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Våra produkter används ofta till byggnader som skall miljöcertifieras enligt olika standarder och våra EPD:er kommer nu att möjliggöra detta för våra kunder.

För att bedömningen i varje projekt skall bli så bra som möjligt strävar vi efter att optimera våra produkter ur både miljö- och kvalitetssynpunkt. EPD:erna har kvalitetsgranskats och godkänts av en oberoende verifiering, vilket säkerställer att data har beräknats på ett standardiserat sätt. EPD-systemet är internationellt och tillämpas av organisationer runt om i världen som på ett trovärdigt och transparent sätt redovisar produkters miljöinformation. Finja Prefabs EPD:er finns registrerade hos Environdec Sverige.

För Finja Prefab är EPD:erna ett kraftfullt verktyg för vårt ständiga förbättringsarbete kring hållbarhet och minskad miljöpåverkan i produktens hela livscykel.

– Vi är glada att kunna presentera EPD:er för våra betongstommar och därmed göra det möjligt för våra kunder att miljöcertifiera byggnaderna enligt Miljöbyggnad 3.0. Här får vi också en större kunskap om våra produkters hållbarhet och livscykel på ett internationellt jämförbart vis, säger Kaj Grönvall, vd Finja Prefab.