Under året färdigställdes sista etappen av betongstommen till Kv. Makrillen i Göteborg. Finja Prefab tog 2018 hem denna stororder och på uppdrag av Skanska uppfördes betongstommen till det nya bostadskvarteret Makrillen i stadsdelen Gamlestaden i Göteborg.

Kvarteret består av 249 lägenheter samt butiks- och kontorslokaler och är Sveriges för närvarande största bostadsprojekt. Exploateringen gjordes av Göteborgs stad genom de två kommunala bostadsbolagen, Egnahemsbolaget och Poseidon.

– Kv. Makrillen är en av våra största entreprenader sedan starten av vårt bostadskoncept Hållbara Hem. Vi är glada och stolta att få vara en del av projektet och att alla inblandade aktörer är så nöjda med vår leverans och montaget av betongstommen, säger Kaj Grönvall, VD Finja Prefab.

Betongstommen är närproducerad och tillverkningen av stommen har skett i våra fabriker utanför Göteborg.

Finja Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör vilket innebär att våra produkter är närproducerade då vi har produktionsanläggningar runt om i Sverige. Vi erbjuder nu också våra kunder klimatpositiva betongstommar.