Nu kan vi som första stomentreprenör erbjuda våra kunder klimatpositiva betongstommar. Hållbarhet och klimat är strategiska prioriteringar för oss på Finja. Vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan och därmed vårt klimatavtryck. Som ett led i vårt långsiktiga miljöarbete har vi utvecklat en färdplan för att kunna erbjuda våra kunder klimatpositiva betongstommar redan nu.

Vi har satt upp tuffa klimatmål för vår verksamhet. Ett av de viktigaste är att vi ska minska vårt CO2-avtryck med 50% inom 3 år. Vår färdplan består av tre steg. Första steget är analys av vår miljöpåverkan, nästa steg är att ta fram ytterligare åtgärder för att minska vår klimatpåverkan. Det tredje steget i färdplanen är att klimatkompensera för den del där våra egna åtgärder inte räcker fullt ut för att bli klimatpositiva.

– Vi älskar vår betong! Genom att först och främst minska vårt egna CO2-avtryck samt även klimatkompensera kan vi nu erbjuda våra kunder klimatpositiva betongstommar. Eftersom en betongstomme har en lång livslängd är den ett utmärkt val när man som vi tänker långsiktigt. Vi är stolta över vår satsning som värnar om en hållbar framtid, säger Kaj Grönvall, vd Finja Prefab.

Med hjälp av våra EPD:er (Miljövarudeklarationer) har vi i första steget analyserat vår miljöpåverkan. Utifrån analyserna gör vi flera stora åtgärder för att minska vår egen klimatpåverkan.

Åtgärdsplanen i steg två innebär bland annat att minska cementmängden i våra betongstommar. Vi fortsätter också med arbetet att bland annat byta till fossilfritt bränsle för uppvärmning och transporter. Finja har dessutom flera andra projekt igång sedan tidigare och har redan kommit en bit på vägen för att minska vår klimatpåverkan. Genom tillverkning nära våra kunder blir våra betongstommar närproducerade. Ett annat exempel är våra egna vindkraftverk som sedan 2015 genererar dubbelt så mycket förnybar energi som våra bolag för närvarande använder. Läs mer om Finjas hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsrapport.

Det tredje steget i färdplanen är att klimatkompensera för den del där våra egna åtgärder inte räcker fullt ut för att kunna erbjuda klimatpositiva betongstommar. Vi inleder med att klimatkompensera genom ett biogasprojekt som är certifierat enligt FN:s CDM (Clean Development Mechanism). Projektet uppfyller också kriterierna för Gold Standard, som är en kvalitetsstandard som stöds av flera miljöorganisationer. Projektet bidrar till flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Läs mer om Finja Prefabs klimatpositiva betongstommar på: https://www.kprefab.se/klimatpositiva-betongstommar/

Finja Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör vilket innebär att våra produkter är närproducerade då vi har produktionsanläggningar runt om i Sverige.