Finja Prefabs affärsidé är att vara en komplett stomentreprenör som ansvarar för hela processen och följer kunden hela vägen från projektering till montage. Därför är implementeringen av ett digitalt planeringsverktyg ett naturligt led i vår fortsatta utveckling. Finja Prefab arbetar nu näst in till fullt ut med ett digitalt planeringsverktyg som ger kontroll på projekten genom hela kedjan.

I vår planeringsprocess börjar varje projekt med att montageavdelningen sätter tider för montaget, därefter planeras tillverkningen och projekteringen så effektivt och optimalt som möjligt. När man sedan kommer till utförandeprocessen vävs de olika tidplanerna samman i planeringsverktyget vilket bidrar till att effektiviteten kan optimeras när sedan projektering, tillverkning och montage ska utföras.

Kvaliteten ökar då man eliminerar manuella felkällor. I systemet används olika färgkoder för att öka visuell översikt. Genom färgkoderna kan man se vilka element som står färdiga på lagergården, vilka som är gjutna och vilka som är planerade. För transporter betyder det att man med hjälp av färger kan se vilka element som ska lastas tillsammans. Integreringen med vårt transportbolag ger också fördelar då lastplaneringen effektiviseras på både kort och lång sikt. Vid transportplaneringen avropas transporter från systemet och följesedlar genereras automatiskt.

Med appen som följer med verktyget har man numera kontrolljournalerna digitalt istället för i pappersform. Eventuella avvikelser rapporteras i appen. Varje producerat element har en unik QR-kod så att man med hjälp av denna och appen kan spåra elementets status med detaljerad information och på så vis få bättre kontroll och kvalitet.

– Digitaliseringen av vårt arbetssätt och införandet av planeringsverktyget som ger oss projektplaner, kontroller och avvikelserapporter i samma program, resulterar i stora tidsbesparingar. Det ger oss också ordning och reda i alla våra projekt, stora som små, säger Kaj Grönvall, VD Finja Prefab.

Finja Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör vilket innebär att våra produkter är närproducerade då vi har produktionsanläggningar runt om i Sverige. Vi erbjuder nu också våra kunder klimatpositiva betongstommar.