Med K-Prefabs betongstommar byggs Brf Spira på Drottninghög i Helsingborg. Brf Spira blir Drottninghögs nya landmärke, en byggnad på 7800 kvm i 16 våningar plus takterrass. Byggnaden kommer att rymma bostadsrätter samt lokaler.

Drottninghög blir ett huvudområde under H22 City Expo som är en stadsmässa och Helsingborgs stora välfärdssatsning för att utveckla morgondagens lösningar för en ökad livskvalitet samt bygga en smartare och mer hållbar stad.

Drottninghög var det första området som byggdes enligt miljonprogrammet. Området har genererat internationellt intresse genom stadens och invånarnas sätt att jobba för att skapa och omforma området för en hållbar framtid med fokus på både miljö, social och ekonomisk hållbarhet.

– Vi är glada att man valt en betongstomme från K-Prefab för att bygga Drottninghögs nya landmärke, en samlingsplats mitt i det område som nu utvecklas till ett boendekoncept för samverkan och integration, säger Kaj Grönvall, VD för K-Prefab AB.

Mässan H22 City Expo kommer att pågå från den 30 maj till 3 juli och stommontaget av K-Prefabs betongstomme till vår kund BAB Bygg kommer att pågå under mässan. Byggnaden beräknas stå klar för inflyttning under hösten 2023. Byggherre är Fastighets AB 3Hus.

K-Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör med åtta produktionsanläggningar runt om i Sverige. K-Prefabs fokus på miljömässigt hållbara betongstommar har vunnit marknadens erkännande och verksamheten är certifierad enligt ISO 14001. Våra engagerade och kompetenta medarbetare är vår främsta tillgång i en effektiv organisation som säljer, projektleder, projekterar, tillverkar och slutligen monterar våra betongstommar. Bolaget sysselsätter omkring 600 anställda och omsättningen uppgår till över 1,2 miljard kronor. 

Sedan 2021 är verksamheten en del av K-Fastkoncernen.

Kaj Grönvall
VD