När Idalaskolan i Veberöd byggs upp på nytt har man valt betongstomme från Finja Prefab. För flera år sedan konstaterades det att Idalaskolans dåvarande lokaler var i dåligt skick. Skolverksamheten flyttades till paviljonger där man nu har haft sin verksamhet i flera år. Den nya skolan är efterlängtad och planerad att tas i bruk hösten 2020.

Totalentreprenör är Er-Ho bygg. Byggnaderna kommer att rymma förskola för 100 barn samt F-3 för 200 barn. Skolan planeras för att kunna byggas ut om behov uppstår. Vid skolan uppför Finja Prefab också en idrottshall. På taket till idrottshallen kommer solceller att monteras för en del av elförsörjningen till skolan.

Montage av betongstommen från Finja Prefab påbörjades i starten av 2019. Skolan är byggd enligt miljökrav för miljöbyggnad Silver.

– Med Finja Prefabs betongstomme får man hållbara byggnader med lång livslängd. Betongen brinner inte, möglar inte och ger en säker och trygg stomme för alla barn och skolans personal som ska vistas här under lång tid framöver, säger Kaj Grönvall, vd Finja Prefab.

Finja Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör vilket innebär att all vår tillverkning är närproducerad då vi har produktionsanläggningar runt om i Sverige.