OM PRODUKTEN

OM PRODUKTEN

Gödselkant av prefabricerade betongelement ger en tät och säker förvaring av fastgödsel. Elementen är försedda med fogspår i gavlarna. Lyftanordningar är ingjutna på elementens baksida. Befintlig gödselplatta kan byggas ut och förses och kompletteras med våra gödselkanter.

Materielleverans eller komplett anläggning? Vi hjälper er hela vägen.  Vi monterar, fogar och lägger primer vid behov. Kontakta oss för mer information.

Produktbeskrivning

  •  Tillverkas av armerad betong i stålformar
  •  Höjd från 900 – 3000 mm
  •  Hörnelement i bit
  •  Placeras så väl över som under mark