Montage

Tunga element, tuffa väderförhållanden och fokus på säkerheten – en montörs vardag

 

Robert Krödel är montagechef i region Öst på K-Prefab. Som montagechef leder han de olika montageteamen i regionen.

K-Prefabs montörer monterar våra betongstommar, dvs väggar, bjälklag, trappor och balkonger.  Våra montageteam möter upp transporterna med betongelement som kommer från våra fabriker. De monterar sedan stommen på byggarbetsplatsen. I genomsnitt sätter ett montageteam 20 element om dagen.

Cirka en och en halv månad innan montagestart gör montageledaren ett förbesök på arbetsplatsen. Man tittar till exempel på hur tillfarter för transporter etc ser ut. Sedan kommer montageteamet till arbetsplatsen veckan innan montagestart för att etablera med containrar och förbereda.

Som montör åker man runt till olika arbetsplatser och ibland bor man över i närheten av projektet. Arbetsdagarna för en montör är oftast längre och därför jobbar våra montörer måndag till torsdag och är lediga på fredagen.

Att vara montör är ett riskfullt arbete där vi jobbar med väldigt tunga element som ska sättas på plats. Därför är det otroligt viktigt att hela tiden arbeta aktivt med säkerhet. Vi använder en app där vi rapporterar tillbud och riskobservationer. Safety walk görs en gång i månaden. Vi pratar mycket om säkerhet. Det är lätt att bli hemmablind och att det är vardag för de som hanterar de tunga elementen dagligen. Därför viktigt att lyfta säkerhetsaspekten hela tiden. Vår KMA avdelning (Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö) gör också ett väldigt viktigt arbete för att pusha och lyfta säkerheten.

För Robert är arbetsveckan väldigt varierad. Veckan startar med mötesdag. Planering för veckan vad gäller bemanning. Produktionsmöte med projektledare och montageledare, då man går igenom de projekt som är igång och de nya projekt som kommer. Han deltar även på säljmöte där han rapporterar om montageteamens beläggning så att säljorganisationen vet hur det ser ut och när vi kan ta nya projekt. Logistikmöte med vårt transportbolag och utlastningen från fabrik hinns också med, då går man igenom veckans transporter.

Veckan består också av besök på arbetsplatserna där vi har montage pågående. På frågan vad som är roligast med jobbet som montagechef på K-Prefab, säger Robert ” Man ser saker hända. Det går så fort när man bygger Prefab och man kan tydligt se allt som händer.” Att vara med och utveckla organisationen i regionen är också väldigt roligt. Vi på montage har ett nära samarbete med andra avdelningar på företaget, speciellt med projektledarna och med konstruktion är kontakten tät.

Varje fredagsförmiddag håller Robert montageuppföljningar. Då är det avstämning med varje montageledare, då också projektledaren är med och man går igenom ekonomin i projekten. Andra viktiga saker som tas upp är arbetsbelastning, hur många lyft som gjorts under veckan samt tillbud och riskobservationer.

För att kollegorna ska trivas och för att de ska kunna göra sitt bästa i sin arbetssituation tycker Robert att det är viktigt att vara tydlig och att ha tydliga mål. Han låter montageledarna ta mycket ansvar. ”De ska känna att de har stöd men får driva det själva.”

Det finns många utmaningar med att vara montör. Robert lyfter till exempel väder och vind. Blåser det för hårt kan vi inte montera. Det är stora variationer, med minus på vintern och varmt på sommaren. Och naturligtvis är en del projekt mer komplicerade att bygga. Men utmaningarna gör också jobbet roligt. Robert trivs bra på K-Prefab och har varit på företaget drygt 4 år nu. Han har jobbat med betong och prefab hela yrkeslivet.