Inom kort startar K-Prefab montaget av betongstommen till SÄBO Teglagården i Skara. Teglagården i Skara blir ett särskilt boende med sammanlagt ca 120 platser, fördelat på Säboplatser och LSS-platser. Byggnaden i sex plan kommer även att hysa ett kommunarkiv.

Vår kund i projektet är Asplunds Bygg AB som driver projektet i partnering ihop med Skara Kommun. Arkitekt är AGE Arkitekter i Skövde. Teglagården beräknas stå klart 2023. 

Teglagården byggs i ett fint läge i centrala Skara och med stor hänsyn och omtanke om nästa generation i valet av hållbara material och lösningar. Seniorer, medarbetare och experter har varit delaktiga i arbetet med att sätta livskvalitet i fokus i det nya boendet.

K-Prefab är delaktiga i alla led från projektering, konstruktion och produktion till leverans och montering.

– Vi bygger med fokus på människan och med högt ställda kvalitetskrav. Vi är glada att få leverera våra stommar till Teglagården och på så vis kunna bidra till hållbara och trygga byggnader, säger Kaj Grönvall, VD för K-Prefab.

K-Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör med åtta produktionsanläggningar runt om i Sverige. K-Prefabs fokus på miljömässigt hållbara betongstommar har vunnit marknadens erkännande och verksamheten är certifierad enligt ISO 14001. Våra engagerade och kompetenta medarbetare är vår främsta tillgång i en effektiv organisation som säljer, projektleder, projekterar, tillverkar och slutligen monterar våra betongstommar. Bolaget sysselsätter omkring 550 anställda och omsättningen uppgår till över 1 miljard kronor. 

Sedan 2021 är verksamheten en del av K-Fastkoncernen.

Kaj Grönvall
VD