Produktion

Med en öppen dialog och delaktighet vill Daniel främja trivseln på produktionsanläggningen i Bollebygd

Daniel Lund är produktionschef på K-Prefabs fabrik i Bollebygd. Han trivs i sin roll och menar att rollen som produktionschef är bred och att han ständigt ställs inför nya utmaningar.

En vanlig dag på anläggningen i Bollebygd innebär att morgonen startar med pulsmöte både för medarbetarna i produktion samt för produktionsledningen på kontoret.

De som jobbar med formarna i produktion börjar med att göra rent dem, armerar och gjuter sedan utifrån de ritningar som plockas ut från vårt digitala planeringsverktyg. En annan grupp arbetar med förberedande och snickeri och en tredje grupp arbetar med utlastning av de färdiga betongelementen.

Som produktionsansvarig ingår arbetsuppgifter som uppföljning av produktion, personalplanering, arbetsmiljöfrågor och kvalitetsarbete. Att utveckla och driva verksamheten framåt genom att optimera inköp samt arbeta med betongoptimering är också saker som Daniel lyfter fram och som han gillar med sitt jobb.  

Som ansvarig anser Daniel att det viktigaste för att få medarbetarna att trivas är att man får till en teamkänsla och att alla känner sig delaktig och får möjligheten att påverka sin arbetssituation. Ett viktigt forum är de dagliga pulsmötena. ”På pulsmötena har vi alltid en öppen dialog och meningen är att man ska känna möjlighet att lyfta sina idéer och tankar här.”

Med en öppen dialog och med ett arbetsklimat där man känner delaktighet önskar Daniel hålla motivationen hög och viljan att stanna kvar på arbetsplatsen. På fabriken i Bollebygd är det ingen hög personalomsättning, vilket visar på en god trivsel. Daniel själv trivs fint och är inne på sitt sjätte år på K-Prefab.

"På pulsmötena har vi alltid en öppen dialog och meningen är att man ska känna möjlighet att lyfta sina idéer och tankar här."

Det är inte bara på anläggningen i Bollebygd som Daniel trivs, samarbetet mellan de olika produktionsanläggningarna och de olika avdelningarna på K- Prefab fungerar också väldigt bra tycker han. Det är en styrka med företaget, att vi finns på så många ställen med flera anläggningar. Erfarenhetsutbytet mellan Vara, den andra fabriken i region Väst, men också med företagets andra fabriker, fungerar bra.

K-Prefab delar in verksamheten i tre regioner, Väst, Syd och Öst. Inom varje region finns egna funktioner för tillverkning, konstruktion, montage och försäljning. Även mellan de olika avdelningarna fungerar samarbetet väl och det känns roligt att vara en del av en välfungerande organisation där alla gör sitt yttersta för att vi ska kunna leverera en komplett och hållbar betongstomme till vår kund, där vi ansvarar för hela processen, från projektering och tillverkning till färdigt montage.