Ängalyckan

Bostäder

Information

Till dessa fina hus med tegelfasad har K-Prefab levererat betongstommen. Ängalyckan består av 2 huskroppar med 45 bostadsrätter. Läs mer om vårt stomkoncept för bostäder här

Projektfakta

SegmentBostäder
ByggherreMjöbäcksvillan
BeställareEr-Ho Bygg
Omfattning2 hus med 45 bostadsrätter
Byggår2020
OrtVellinge