Stödmur, T-stöd i betong - 10 & 20 kN/m2 marktryck

K-Prefab tillverkar skräddarsydda, prefabricerade betongelement som produceras inomhus på fabrik.

Kprefab Overlay Shape

OM PRODUKTEN

OM PRODUKTEN

Våra T-stöd i betong, 20 kN/m 2  stödmurar, lämpar sig för tung fordonstrafik, normala fordon i gatu- och närtrafik.

Stödmurens uppgift är först och främst att ta upp nivåskillnader i terrängen. Den kan också användas som fristående vägg i planlager, för hantering och separering av olika material som t ex. återvinningscentraler, lastkajer mm.

K-Prefab erbjuder förutom släta, grå murar, även murar med reliefmönster eller frilagd ballast. Vill man ha något extra vackert och helt unikt, kan vi också tillverka stödmurar med grafisk betong.

Stödmurar T-stöd kan fås i 10 och 20 kN/m 2 i höjderna 1800 – 4700 mm med kröntjocklek 120 mm, alla med standardlängd 2400 mm. Det finns även fasta ytterhörn upp till höjd 3000 mm. Hörnen har alltid sidlängden 2 x 1200 mm. Passbitar & specialmurar kan levereras vid förfrågan.

 

Produktdata

Stödmur 20kN/m2

 

 

 

Kröntjocklek (t)

100 mm

120 mm

120 mm

20 kN/m2 (q)

600 – 2100 mm

900 – 3000 mm

>3000 – 4700 mm

Hörnutförande

Spetsigt

Spetsigt

Gerad/fasad fot